Uppländsk byggnadskultur!

Husen är arkitektritade. Inpiration är hämtad ifrån närliggande torp i områdets kulturmiljö. Vi har eftersträvat att fånga regionala särdrag och traditioner för att ge byn en uppländsk karaktär. Vi vill bidra till den unika kulturmiljön. 
Alla hus uthyrda!

Husen är välisolerade med låga u-värden, energisnåla med återvinning på ventilationen samt bergvärme.

loading...

Gemensamt är de halvvalmade mansardtak i lertegel, pardörrar och spröjsade fönster. Stort dubbelgarage där möjlighet finns att inreda kontor eller gästhus.

 

 

loading...

 

 

All inclusive